Memory Leaks: NAG Retrospect

 • Artiști: Marina Albu, George Anghelescu, Biroul de Cercetări Melodramatice (Alina Popa & Irina Gheorghe), Matei Branea, Michele Bressan, Codruța Cernea, Ciprian Ciuclea, Florin Ciulache, Claudiu Cobilanschi, Nicolae Comănescu, Mihail Coșulețu, Roberta Curcă, Arantxa Etcheverria, Dumitru Gorzo, Mihaela Kavdanska & Dilmana Yordanova, Olivia Mihălțianu, Gili Mocanu, Anca Mureșan, Radu Pandele, Bogdan & Magdalena Pelmuș, Adrian Preda, Lea Rasovszky, Alexandru Rădvan, Larisa Sitar, Patricia Teodorescu, Roman Tolici, Ștefan Ungureanu, Aurel Vlad, Ecaterina Vrana.

  NAG RETROSPECT: MEMORY LEAKS este un pretext exploratoriu ce parcurge – ori scurtează – trasee, conexiuni și intersecții între multiple planuri spațiu-timp. Scopul este acela de a identifica și circumscrie anumite teme și motive simptomatice în jurul fluxului de imagine și memorie activate de expozițiile și lucrările din ultimii zece ani ai scenei de artă contemporană marcați de NAG. Este vorba despre o memorie activă-interactivă, înregistrată discontinuu, spontan, juxtapus. În acest asamblaj spațial-temporal sunt evidențiate diferite roluri ale „dependenței de consumul intensiv de artă contemporană” ca joc și interacțiune pentru auto/cunoaștere și auto/acceptare.

  În contrapunct, expoziția NAG Restrospect: Memory Leaks din Alter-Spațiul Aiurart, în Sala Bolților din cadrul Arcub, comunică cu expoziția Memory Leaks: NAG Introspect din Spațiul Aiurart,  în octombrie 2016. Pentru acest demers expozițional nu a existat un punct anume de pornire, este o continuare a studiului/expoziției Aiurart în alter-spațiul de la Timișoara, din octombrie 2015, Inner object in outer spaces/ Inner spaces in outer objects, care viza jocuri de rol în arta de azi: spațiul expozițional imersiv, punerea în scenă a discursurilor artistice și curatoriale, narativul re/spațializării, colecții imateriale de expoziții, respectiv relația lucrare / spațiul gazdă și martor / vizitator. Studiul actual propune o extrapolare transversală a acestor tematici de cercetare specifice Aiurart de la arhitectura lor convențională și white-cube-ul monolitic, la arhitectura spațiului mental al acestui mnemo-cub multidirecțional al fluxului de imagini activat prin consumul de artă în expoziții, cu un punct de susținere (pre/con/text) în explorarea unor istorii subiective expoziționale #NAG, cu prilejul aniversării primei decade NAG.

  De zece ani, Noaptea Albă a Galeriilor se manifestă ca o rețea alternativă de conectare și imersiune a expozițiilor deschise, amplificând discursul și dialogul cu arta contemporană românească. Expunerea într-un limbo neutru, nocturn, oferă o serie de experiențe vizuale necorelate, spontane, ce capătă semnificație și coerență prin receptarea subiectivă a vizitatorului. Noaptea Albă a Galeriilor a fost un cadru spațiu-timp pentru expozițiile deschise, care altfel nu ar fi fost deschise în aceste intervale de timp, nopti, respectiv nu ar fi fost deschise pentru vizitatorii ei, ori chiar nu ar fi existat deloc. Precum un “spațiu-gazdă imesiv”. Din această intersecție cu tematica de cercetare Aiurart am rătăcit ca martori…

  Juxtapus cu cercetarea pentru această retrospectivă subiectivă, ne-am formulat întrebările. Timp de un an, a urmat o serie lungă de dialoguri/conversații cu artiști, teoreticieni, curatori, alți organizatori de expoziții, unele reale, altele imaginate, concretizate aici în citate nemarcate, traduse, adaptate, rezumate, recontextualizate, continuate.

  Ce potențial ar putea avea o lucrare ori expoziție memorabilă de artă contemporană pentru noi (ca spectatori), pentru discursul nostru mental? Într-un discurs, în argumentarea unor idei, cităm des din (textele/ cărtile/ aforismele/ discursurile/ lucrările unor) gânditori, scriitori, filozofi, istorici, personalități, apelăm uneori la filme. Dar când anume și ce anume se întâmplă, despre ce ar fi și cum ar putea să “arate” un discurs în care am “cita”, am invoca o lucrare memorabilă, antologică, de artă, când/unde o astfel de lucrare devine referință, ipoteză, teoremă, axiomă?

  O preocupare în acest layer tematic al proiectului este pentru prospectarea și relevarea caracterului euristic al artei contemporane. In ce măsură aceasta poate să depășească simplul spațiu al plăcerii estetice, al conjuncturii sociale, mondene, sau al ansamblului pur tehnic, material? Proiectul ar investiga modalitatea în care arta contemporană, experiența ei, contribuie la articularea limbajului interior și a fluxului mental individual și răspunde la nevoia noastră de provocare, devenind o experiență cognitivă și emoțională memorabilă, ar căuta să releve felul în care arta contemporană dă substanță proprie, vizuală și psihologică, subiectivității efective a fiecăruia dintre noi.

  Experiența cognitivă și emoțională a artei noi creează momente din ce în ce mai extinse și mai eliberatoare: abilitatea de a ne elibera de (si de a reevalua) obiceiuri ale vieții cotidiene ori necesitățile practice; o modalitate de a descoperi o lume de minuni, surprize, corporalitate, senzații, emoții; o „gândire” prin diferite tipuri de ordini, metode, materialități, spațializări, temporalități, cu toată imposibilitatea de a înlănțuire obișnuită a gândurilor…

  Desigur, prin “citarea”, invocarea lucrărilor și expozitiilor de artă contemporană memorabile, chiar antologice, nu mă refer la un “citat vizual”. Această “citare” este pentru mine o triplă metaforă: o metaforă pentru memoria-arhivarea-rememorarea lucrărilor și expozițiilor memorabile de artă contemporană, o metaforă pentru contribuția lucrărilor și expozițiilor memorabile de artă actuală la formarea și împlinirea unui anume flux cognitiv și emoțional metaforizat în discursuri, respectiv o metaforă la un mod de auto/cunoaștere, auto/înțelegere și auto/explicare.

  Selectând – colectând mental – acele lucrări care reprezintă încă amintiri puternice, re/imaginându-le pe fiecare în parte “expuse”/”arhivate” într-un spațiu imaginar (personal respectiv expozițional) cum ar arălata acest spațiu mental? Și dacă l-am metaforiza într-un spațiu fizic (de uz) personal ori public-expozițional?

  În acest layer, tema expoziției ar parcurge un drum de la atributul artei de a face vizibile lumi, trecând prin contribuția sentimentului-senzației deconstructiv-fertilă de derută – de la elementele de arhitectură ale unui spațiu mental, intim, la metaforizarea lor în elemente de arhitectură ale experienței sociale a artei (arhitectura ca o arhivă a utilizării sociale a formei și socializare a problemelor spațiale vs. o arhitectură ca vizualizare/creație a unui spațiu mental de introspecție, arhivare, apoi reamintire, reluare din flux pentru un discurs, a experienței personale a artei noi) – și până la chestionarea utopiei restructurării artistice a discursului/fluxului mental (cognitiv și emoțional) cotidian, ca un proces de încercare a limitelor.

  Să privim astfel layerele vizuale multiple din proiecte interdisciplinare, de exemplu o instalație performativă, un dans-performance într-un spațiu/mediu audiovizual imersiv și memorabil de proiecții interactive (proiecția ca univers): relația dintre fiecare layer vizual cu fiecare, trecerea de la fiecare la fiecare, ar putea să ofere un cadru de a vorbi despre acest du-te vino interior – exterior, spații și arhitecturi mentale – spații reale fizice (ale vizitării, receptării și rememorării artei în cazul nostru), spații intime – spații sociale (idem), discursul operei – fluxul mental și emoțional al spectatorului. Arta care vorbește despre ea însăși, despre natura și rolurile ei. Arta și expoziția ca spectacol. O perspectivă de la spațiul mental, intim, la spațiul ba (the shared space/context) de cunoaștere prin artă, ca experiență socială.

  Memory Leaks este un concept Aiurart în parteneriat cu Unrest/Bucharest și cu Asociația Ephemair (pentru expoziția NAG Retrospect: Memory Leaks la ARCUB) și MARe – Muzeul de Artă Recentă (pentru expoziția Memory Leaks: Aiurart NAG Introspect), cu un punct de susținere în explorarea unor istorii subiective expoziționale #NAG și inspirat de dialoguri cu artiști, curatori sau arhitecți colaboratori ai Aiurart, #… Justin Baroncea, Mihaela Kavdanska, Erwin Kessler, Olivia Nițiș, Adriana Oprea, Silviu Pădurariu și Patricia Teodorescu. Noaptea Albă a Galeriilor / NAG, ajunsă la a zecea ediție, este proiect inițiat și organizat de Asociația Ephemair, director fondator: Suzana Dan. Un text scris cu contribuția lui Silviu Pădurariu. în mod deosebit le mulțumesc artiștilor Mihail Coșulețu, Mihaela Kavdanska & Dilmana Yordanova, Anca Mureșan, Lea Rasovszky și Patricia Teodorescu pentru lucrările create și textele scrise special pentru această expoziție.

  Concept curatorial: Alex Radu, Aiurart Contemporary Art Space & Silviu Pădurariu, Unrest/Bucharest.

  Documentare, cercetare cu sprijinul echipei Asociației Ephemair, NAG#10.

  Design/Arhitectură: Justin Baroncea și Ioana Trușcă
  Grafica: Cassandra Pop
  Expoziția este organizată de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București
  Co-organizator: Asociația Ephemair

  Mai multe imagini din expoziția NAG Retrospect: Memory Leaks din Alter-Spațiul Aiurart, în Sala Bolților din cadrul ARCUB: aici

  Imagini din expoziția Memory Leaks: Aiurart NAG Introspectaici

  Imagini din expoziția Inner object in outer spaces / Inner spaces in outer objects din Alter-Spațiul Aiurart, în Cazarma U, la Timișoara, din octombrie 2015: aici


  Vernisaj: 29 septembrie 2016, ora 19:00 | 29 septembrie - 12 octombrie 2016 | No Comments |

Leave a Reply

* Name, Email, and Comment are Required